Årsstämma 2017

3 maj, 2017

Com Hem Holding AB (publ) har ambitionen att skicka ut kallelsen till årsstämman sex veckor före årsstämman som äger rum den 3 maj 2017 i Stockholm.

Aktieägare som önskar att få ett ärende behandlat på årsstämman ska skriftligt begära detta hos styrelsen senast den 15 mars 2017 och skickas per e-post till bolagsstamma@comhem.com eller per post till adress Com Hem Holding AB (publ), Årsstämma, Box 8093, 104 20 Stockholm.

Ytterligare detaljer om hur och när man måste anmäla sig kommer att publiceras före årsstämman.