Stefan Trampus utsedd till ny chef för Com Hems företagsverksamhet

23 februari, 2017

Som tidigare kommunicerats i bland annat bokslutskommunikén genomför Com Hem en integration av företagsverksamheten och dotterbolaget Phonera till moderbolaget Com Hem. 

Som ett led i detta arbete lämnar nu Tobias Lennér posten som VD för Phonera. Com Hems försäljningsdirektör Stefan Trampus tar från och med idag över ansvaret även för företagsverksamheten på Com Hem.

”Jag vill tacka Tobias för hans insatser i att bygga upp företagsverksamheten inom Com Hem samt genomföra transformationsarbetet. Nu är hans uppdrag slutfört och det är naturligt att vi går skilda vägar. Jag vill å Com Hems vägnar önska Tobias lycka till i framtiden,” säger Anders Nilsson, VD på Com Hem.

Stefan Trampus har mer än 20 års erfarenhet inom telekombranschen både från Sverige och utomlands.  Sedan 2012 har Stefan ansvarat för Försäljning gentemot såväl fastighetsägare som konsumenter samt Kundservice. Innan Com Hem har Stefan innehaft en rad ledande befattningar inom TeliaSonera både inom mobila affären och bredband/tv-affären gentemot såväl konsument- som företags-marknaden.

Integrationen av Phonera in i Com Hem, görs i första hand för att skapa en effektiv organisation som i ett längre perspektiv innebär en fokusering på bredbandstjänster för små företag på Com Hems egna nät, istället för telefonitjänster.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: 0734 39 06 54
Investor.relations@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0761 15 38 30
press@comhem.com

Om Com Hem koncernen
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,5 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2016 omsatte koncernen 5 665 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.