Årsstämma 2018

21 mars, 2018

Årsstämman kommer att äga rum den 21 mars 2018 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Com Hem Holding AB (publ), Attn Christina Källenfors, Box 8093, 104 20 Stockholm eller per e-post till governance@comhem.com.