Koncernledning

Anders Nilsson

VD i Com Hem sedan april 2014
Juridikstudier
Född: 1967
Övriga uppdrag: Inga
Tidigare befattningar: Executive Vice President för handel och tjänster i Millicom, 20 år inom MTG koncernen bland annat Executive Vice President för Central European Broadcasting, COO för MTG och VD för MTG Sweden.
Eget och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument per den 3 juli 2016: 203 470 (aktieinnehav), 1 481 920 (teckningsoptioner)*

Elisabeth Hellberg

HR-direktör sedan september 2014
Internationell företagsekonomi
Född: 1957
Övriga uppdrag: Inga
Tidigare befattningar: Senior Vice President Human Resources för Swedish Match och Head of HR & Recruitment Modern Times Group MTG.
Eget och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument per den 3 juli 2016: 2 275 (aktieinnehav), – (teckningsoptioner)*

Mikael Larsson

Finansdirektör sedan maj 2015
Civilekonom, Uppsala Universitet
Född: 1968
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Transcom WorldWide AB
Tidigare befattningar: CFO för Investment AB Kinnevik 2001-2015, Group Controller för Thomas Cook Northern Europe samt revision och transaktionsrådgivare hos Arthur Andersen.
Eget och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument per den 3 juli 2016: 35 000 (aktieinnehav), – (teckningsoptioner)*

Tobias Lennér

VD för Phonera Företag sedan november 2015 (tf VD sedan maj 2015)
Fil kand
Född: 1968
Övriga uppdrag: Inga
Tidigare befattningar: VD för Phone House Sweden, VD för SF Sverige och ansvarig chef för Halebop, en affärsenhet inom TeliaSonera AB.
Eget och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument per den 3 juli 2016: 5 559 (aktieinnehav), – (teckningsoptioner)*

Petra von Rohr

IR & Kommunikationsdirektör sedan mars 2015
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Född: 1972
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Lauritz.com och Novare
Tidigare befattningar: Partner på Kreab, VD för Remium, Sverigechef för Burson-Marsteller och aktieanalytiker hos Cazenove & Co.
Eget och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument per den 3 juli 2016: 3 708 (aktieinnehav), – (teckningsoptioner)*

 

*För aktuell information om rapporterad insynshandel hänvisas till Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.