Revisor

Tomas GerhardssonKPMG LogoDet senaste revisorsvalet gjordes på årsstämman i maj 2016 då revisorsbolaget KPMG AB omvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Tomas Gerhardsson är huvudansvarig revisor. Tomas Gerhardsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR.

KPMG AB:s kontorsadress är Tegelbacken 4A, 103 23 Stockholm.