Styrelse

Andrew Barron

Styrelseordförande sedan 2014, styrelseledamot sedan 2013
Kandidatexamen, MBA
Född: 1965
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Ocelot Partners Limited och i Arris International plc
Tidigare befattningar: COO för Virgin Media och MTG, CEO för Chellomedia, Executive Vice President för Walt Disney Europe samt managementkonsult hos McKinsey & Co.
Aktieinnehav*: 197 314
Teckningsoptioner: 2 011 434

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och bolagsledningen.

Monica Caneman

Styrelseledamot sedan 2014
Civilekonom
Född: 1954
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BIG BAG Group AB, Arion Bank hf och Bravida Holding AB samt styrelseledamot i SAS AB och Nets AS.
Tidigare befattningar: Flertalet ledande befattningar inom SEB under 30 år
Aktieinnehav*: –
Teckningsoptioner: 197 590

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och bolagsledningen.

Eva Lindqvist

Styrelseledamot sedan 2014
Civilingenjör teknisk fysik, MBA
Född: 1958
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB (publ), SWECO AB (publ), Alimak Hek, Caverion Oy och Bodycote plc. Invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Tidigare befattningar: Senior Vice President för TeliaSoneras mobilverksamhet, VD för TeliaSonera International Carrier och ledande befattningar inom Ericsson.
Aktieinnehav*: 570
Teckningsoptioner: 98 794

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och bolagsledningen.

Anders Nilsson

Styrelseledamot sedan 2014
VD i Com Hem sedan 2014
Juridikstudier
Född: 1967
Övriga uppdrag: Inga
Tidigare befattningar: Executive Vice President för handel och tjänster i Millicom, 20 år inom MTG-koncernen bland annat Executive Vice President för Central European Broadcasting, COO för MTG och VD för MTG Sweden.
Aktieinnehav*: 203 469
Teckningsoptioner: 1 481 920

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Joachim Ogland

Styrelseledamot sedan 2011
Fil. kand. i maskinteknik, MIT och MBA, Harvard Business School
Född: 1972
Övriga uppdrag: Senior Partner på BC Partners, ansvarig för bolagets investeringar i Norden sedan 12 år samt medansvarig för sektorn TMT, Styrelseordförande i Nipa Holding AS. Styrelseledamot i Nille Acquisition SA, Nille Finance S.a r.l. och Per Aarskog AS, samt styrelsesuppleant i Jonas Ogland Holding AS
Tidigare befattningar: Europeiska leverage buy-out transaktioner för Morgan Stanley Capital Partners och managementkonsult hos McKinsey & Co.
Aktieinnehav*: –
Teckningsoptioner: –

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, NorCell S.à.r.l. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Nikos Stathopoulos

Styrelseledamot sedan 2011, Styrelseordförande 2011–2014
Examen i företagsekonomi, MBA, Harvard Business School
Född: 1969
Övriga uppdrag: Managing Partner hos BC Partners, Ledamot i det verkställande utskottet och i investeringskommittén för BC Partners och styrelseordförande i Gruppo Coin, OVS, Mergermarket Group, Pharmathen, och Cigierre. Vice styrelseordförande för Migros Turk samt ledamot i styrelsen för Harvard Business School European Advisory Board, Board of Trustees för Impetus-Private Equity Foundation och styrelsen för AUEB. Styrelseordförande för BC Partners Foundation.
Tidigare befattningar: Partner på Apax Partners och managementkonsult hos Boston Consulting Group.
Aktieinnehav*: –
Teckningsoptioner: –

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, NorCell S.à.r.l. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

 

Arbetstagarrepresentanter

Marianne Bohlin

Ordinarie arbetstagarrepresentant sedan 2013
Född: 1958
Aktieinnehav*: 200

Åsa Borgman

Suppleant arbetstagarrepresentant sedan 2014
Född: 1970
Aktieinnehav*: –

Tomas Kadura

Ordinarie arbetstagarrepresentant sedan 2014, suppleant 2013–2014
Född: 1963
Aktieinnehav*: 484

Fredrika Jonson

Suppleant arbetstagarrepresentant sedan 2016
Född: 1962
Aktieinnehav*: –

 

* Eget och närståendes innehav av aktier och andra finansiella instrument per den 31 december 2016.