Styrelse

Andrew Barron

Styrelseordförande sedan maj 2014, styrelseledamot sedan 2013.
Kandidatexamen, MBA
Född: 1965
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseordförande Com Hem.Övriga uppdrag: Inga Tidigare befattningar: COO i Virgin Media och MTG, VD i Chellomedia, Vice VD i Walt Disney Europe samt mangementkonsult på McKinsey & Co.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.
Eget och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument per den 3 juli 2016: 197 314 (aktieinnehav), 2 011 434 (teckningsoptioner)*

Monica Caneman

Styrelseledamot sedan 2014.
Civilekonom
Född: 1954
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BIG BAG Group AB, Fjärde AP Fonden och Arion Bank hf samt styrelseledamot i Poolia AB, Schibsted Sverige AB, SAS AB, mySaftey Group AB, Intermail AS, Storebrand ASA och Bravida.
Tidigare befattningar: Flertalet ledande befattningar inom SEB under 30 år.
Utskott: Revisionsutskottet.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.
Eget och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument per den 3 juli 2016: – (aktieinnehav), 197 590 (teckningsoptioner)*

Eva Lindqvist

Styrelseledamot sedan 2014.
Civilingenjör teknisk fysik, MBA
Född: 1958
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB (publ), Mycronic AB (publ), SWECO AB (publ), Tieto Oy, Caverion Oy och Bodycote plc. Invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin.
Tidigare befattningar: Senior Vice President TeliaSoneras mobilverksamhet, VD i TeliaSonera International Carrier och ledande befattningar inom Ericsson.
Utskott: Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.
Eget och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument per den 3 juli 2016: 570 (aktieinnehav), 98 794 (teckningsoptioner)*

Anders Nilsson

Styrelseledamot sedan 2014.
Juridikstudier
Född: 1967
Huvudsaklig sysselsättning: VD i Com Hem sedan april 2014.
Övriga uppdrag: Inga
Tidigare befattningar: Executive Vice President för handel och tjänster i Millicom, 20 år inom MTG-koncernen bland annat Executive Vice President Central European Broadcasting, COO i MTG och VD i MTG Sweden.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Eget och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument per den 3 juli 2016: 203 470 (aktieinnehav), 1 481 920 (teckningsoptioner)*

Joachim Ogland

Styrelseledamot sedan 2011.
Fil. kand. i maskinteknik, MBA
Född: 1972
Huvudsaklig sysselsättning: Senior Partner på BC Partners Limited, ansvarig för bolagets investeringar i Norden sedan 12 år.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nipa Holding AS. Styrelseledamot i Nille Acquisition SA, Nille Finance S.à r.l. och Per Aarskog AS samt styrelsesuppleant i Jonas Ogland Holding AS.
Tidigare befattningar: Europeiska leverage buyout transaktioner för Morgan Stanley Capital Partners och managementkonsult på McKinsey & Co.
Utskott: Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Eget och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument per den 3 juli 2016: – (aktieinnehav), – (teckningsoptioner)*

Nikos Stathopoulos

Styrelseledamot sedan 2011, styrelseordförande 2011–2014.
Examen i företagsekonomi, MBA
Född: 1969
Huvudsaklig sysselsättning: Managing Partner på BC Partners Limited.
Övriga uppdrag: Ledamot i investeringskommittén för BC Partners Limited och styrelseordförande i Gruppo Coin och the Mergermarket Group. Vice Styrelseordförande i Migros Turk, styrelseobservatör i Regency Entertainment samt ledamot i styrelsen för Harvard Business School European Advisory, Board of Trustees för Impetus-Private Equity Foundation och styrelsen för AUEB. Styrelseordförande för BC Partners Limited Foundation. Styrelseordförande i OVS SpA.
Tidigare befattningar: Partner på Apax Partners och managementkonsult på Boston Consulting Group.
Utskott: Ersättningsutskottet.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Eget och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument per den 3 juli 2016: – (aktieinnehav), – (teckningsoptioner)*

 

Arbetstagarrepresentanter

Marianne Bohlin

Ordinarie arbetstagarrepresentant sedan 2013.
Född: 1958
Eget och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument per den 3 juli 2016: 200 (aktieinnehav), – (teckningsoptioner)*

Tomas Kadura

Ordinarie arbetstagarrepresentant sedan 2014, (suppleant 2013-2014).
Född: 1963
Eget och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument per den 3 juli 2016: 484 (aktieinnehav), – (teckningsoptioner)*

Åsa Borgman

Suppleant arbetstagarrepresentant sedan 2014.
Född: 1970
Eget och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument per den 3 juli 2016: – (aktieinnehav), – (teckningsoptioner)*

Fredrika Jonson

Suppleant arbetstagarrepresentant sedan 2016.
Född: 1962
Eget och närståendes innehav av aktier och finansiella instrument per den 3 juli 2016: – (aktieinnehav), – (teckningsoptioner)*

 

*För aktuell information om rapporterad insynshandel hänvisas till Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.