Ersättning till styrelseledamöter och styrelsens utskott

Följande arvoden beslutades av årsstämman 2016 att utgå till styrelsen och styrelsens utskott:  

Styrelsens ordförande: 1 814 000 SEK (oförändrat).

Övriga styrelseledamöter som valts av bolagsstämman och som inte uppbär lön av Com Hem: 350 000 SEK (oförändrat).

Ersättningsutskottet

Ordförande: 85 000 SEK (oförändrat)

Övriga ledamöter i utskottet som inte uppbär lön från Com Hem: 60 000 SEK (oförändrat)

Revisionskommittén

Ordförande: 110 000 SEK (oförändrat)

Övriga ledamöter i utskottet som inte uppbär lön från Com Hem: 80 000 SEK (oförändrat).