Pressmeddelanden

Pressmeddelanden som avser NorCell Sweden Holding 2 AB (publ) samt NorCell Sweden Holding 3 AB (publ), som är rapporterande enheter av Com Hems Senior Notes och Senior Secured Notes.

Pressmeddelanden för Com Hem Holding AB (publ) finns tillgängliga här.

November 2016

September 2016

Juni 2016

Mars 2016