Extra bolagsstämma den 13 juni 2017

13 juni, 2017

Aktieägarna i Com Hem Holding AB (publ), org. nr 556858-6613, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 juni 2017 kl. 15.00 på Fleminggatan 18 i Stockholm.

Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30.