Com-Hem-Investors

Investerare

Vår ambition är att förse våra investerare, aktieägare och andra intressenter löpande med relevant information om Com Hems utveckling och möjligheter.

Finansiella nyheter

Inbjudan till presentation av Com Hems bokslutskommuniké den 31 januari

24 januari, 2017
Com Hem publicerar bokslutskommunikén för 2016 tisdagen den 31 januari omkring kl. 07.30 CET. Rapporten p...

BEGÄRAN OM ÄNDRING AV VISSA VILLKOR UNDER 2016 SENIOR NOTES HAR GODKÄNTS

13 december, 2016
Den 18 november 2016 offentliggjorde Com Hem Holding AB (publ) att dess dotterbolag NorCell Sweden Holding...

COM HEM ÅTERKÖPER EGNA AKTIER

1 december, 2016
Styrelsen i Com Hem Holding AB (publ) har idag beslutat att fortsätta utnyttja det bemyndigande att ...