Com-Hem-Investors

Investerare

Vår ambition är att förse våra investerare, aktieägare och andra intressenter löpande med relevant information om Com Hems utveckling och möjligheter.

Finansiella nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ) den 13 juni 2017

13 juni, 2017
Com Hem Holding AB (publ) har idag haft extra bolagsstämma i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ)

9 maj, 2017
Com Hem Holding AB (publ), org. nr 556858-6613, ("Com Hem" eller "Bolaget") håller extra bolagsstämma t...

Förändring av antalet aktier och röster i Com Hem

28 april, 2017
Com Hem Holding AB (publ) ("Com Hem") offentliggör härmed att antalet registrerade aktier respektive r...