Com-Hem-Investors

Investerare

Vår ambition är att förse våra investerare, aktieägare och andra intressenter löpande med relevant information om Com Hems utveckling och möjligheter.

Finansiella nyheter

Kallelse till årsstämma i Com Hem Holding AB (publ)

19 februari, 2018
Com Hem Holding AB (publ), org. nr 556858-6613, ("Com Hem" eller "Bolaget") håller årsstämma onsdagen de...

Com Hem rapporterar resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2017

23 januari, 2018
Sammanfattning av det fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 1,4% till 1 805 MSEK för koncernen.Com Hem...

Inbjudan till presentation av Com Hems bokslutskommuniké den 23 januari

16 januari, 2018
Com Hem publicerar bokslutskommunikén för 2017 tisdagen den 23 januari omkring kl. 07.30 CET. Rapporten p...