Aktieägare Aktiekapital, % Röster, % Antal aktier
NorCell S.à r.l. (BC Partners) 31,90% 31,90% 58 911 671
MFS Investment Management 10,19% 10,19% 18 818 163
Adelphi Capital LLP* 5,06% 5,06% 9 346 840
DJE Investment 2,30% 2,30% 4 240 995
Putnam 2,16% 2,16% 3 986 730
T. Rowe Price 1,69% 1,69% 3 126 332
Vanguard 1,57% 1,57% 2 892 433
La Financière de l'Echiquier 1,43% 1,43% 2 639 803
Henderson Global Investors 1,39% 1,39% 2 569 632
Norges Bank 1,22% 1,22% 2 245 748
Pictet Asset Management 1,05% 1,05% 1 946 902
Abu Dhabi Investment Authority 0,95% 0,95% 1 752 806
Kuwait Investment Authority 0,75% 0,75% 1 381 314
Lazard 0,74% 0,74% 1 364 225
Dimensional Fund Advisors 0,71% 0,71% 1 304 723
Summa 15 största aktieägarna 63,10% 63,10% 116 528 317
Återköpta aktier 2,3% 2,3% 4 279 455
Övriga 36,9% 36,9% 68 142 868
Totalt antal aktier 100% 100% 188 950 640
Källa: Holdings per 2016-01-31**. Aktiekapital/Röster % justerade för återköpta aktier. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.
* = Aktierna ägs helt eller delvis via förvaltarregisterade konton. Ägandet har bekräftats via flaggningsmeddelanden till Finansinspektionen per 2017-02-02 och uppgår till 0-5% av aktiekapital/röster.
** = Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.