Aktieägare Aktiekapital, % Röster, % Antal aktier
NorCell S.à r.l. (BC Partners) 18,43% 18,43% 33 911 671
MFS Investment Management* 10,35% 10,35% 19 040 640
Capital Group* 8,22% 8,22% 15 115 000
Adelphi Capital LLP* 5,08% 5,08% 9 346 840
Norges Bank 4,49% 4,49% 8 266 748
DJE Investment 2,32% 2,32% 4 264 995
Putnam 2,12% 2,12% 3 895 108
T. Rowe Price 1,70% 1,70% 3 126 332
Vanguard 1,58% 1,58% 2 905 028
La Financière de l'Echiquier 1,43% 1,43% 2 639 803
Henderson Global Investors 1,31% 1,31% 2 402 804
Pictet Asset Management 1,04% 1,04% 1 914 789
Dimensional Fund Advisors 0,74% 0,74% 1 368 300
Kuwait Investment Authority 0,73% 0,73% 1 350 052
Lazard 0,70% 0,70% 1 287 068
Summa 15 största aktieägarna 60,24% 60,24% 110 835 178
Återköpta aktier 2,6% 2,6% 4 966 455
Övriga 39,8% 39,8% 73 149 007
Totalt antal aktier 100% 100% 188 950 640
Källa: Holdings per 2016-02-28**. Aktiekapital/Röster % justerade för återköpta aktier. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.
* = Aktierna ägs helt eller delvis via förvaltarregisterade konton. Ägandet har bekräftats via flaggningsmeddelanden till Finansinspektionen och uppgår till 0-5% av aktiekapital/röster alternativt 10-15% av aktiekapital/röster.
** = Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.