Aktieägare Aktiekapital, % Röster, % Antal aktier
NorCell S.à r.l. (BC Partners) 31,80% 31,80% 58 911 671
MFS Investment Management 10,38% 10,38% 19 235 277
Adelphi Capital LLP* 5,73% 5,73% 10 616 235
DJE Investment 2,22% 2,22% 4 120 995
Putnam 2,19% 2,19% 4 054 061
Henderson Global Investors 1,65% 1,65% 3 051 778
Vanguard 1,55% 1,55% 2 876 097
La Financière de l'Echiquier 1,52% 1,52% 2 819 320
T. Rowe Price 1,52% 1,52% 2 809 216
Norges Bank 1,12% 1,12% 2 083 251
Pictet Asset Management 1,09% 1,09% 2 011 731
Abu Dhabi Investment Authority 0,99% 0,99% 1 841 392
Lazard 0,78% 0,78% 1 450 000
Kuwait Investment Authority 0,75% 0,75% 1 381 314
Dimensional Fund Advisors 0,67% 0,67% 1 236 778
Summa 15 största aktieägarna 63,96% 63,96% 118 499 116
Återköpta aktier 2,0% 2,0% 3 688 518
Övriga 36,0% 36,0% 66 763 006
Totalt antal aktier 100% 100% 188 950 640
Källa: Holdings per 2016-12-31**. Aktiekapital/Röster % justerade för återköpta aktier. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.
* = Aktierna ägs helt eller delvis via förvaltarregisterade konton. Ägandet har bekräftats via flaggningsmeddelanden till Finansinspektionen och uppgår per 2016-12-31 till 5-10% av aktiekapital/röster.
** = Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.