Finansiella rapporter & presentationer

Här presenteras finansiella rapporter för Com Holding AB (publ) vars aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap-listan sedan juni 2014.

Com Hem Sweden AB

Com Hems finansiering ligger i det helägda dotterbolaget Com Hem Sweden AB (tidigare Norcell Sweden Holding 3 AB), här finner du finansiella rapporter från detta bolag.

  Pressmeddelande Rapport Presentation Toolkit Webbsändning MP3 Övrigt
17 april, 2018 Delårsrapport Q1 2018 Com Hem Holding AB
21 februari, 2018 Årsredovisning 2017 Com Hem Holding AB
21 februari, 2018 GRI Rapport 2017 Com Hem Holding AB
23 januari, 2018 Bokslutskommuniké 2017 Com Hem Holding AB
17 oktober, 2017 Delårsrapport Q3 2017 Com Hem Holding AB
11 juli, 2017 Delårsrapport Q2 2017 Com Hem Holding AB
25 apri, 2017 Delårsrapport Q1 2017 Com Hem Holding AB
23 februari, 2017 Årsredovisning 2016 Com Hem Holding AB
23 februari, 2017 GRI Rapport 2016 Com Hem Holding AB
31 januari, 2017 Bokslutskommuniké 2016 Com Hem Holding AB
18 oktober, 2016 Delårsrapport Q3 2016 Com Hem Holding AB
12 juli, 2016 Delårsrapport Q2 2016 Com Hem Holding AB
8 juni, 2016 Förvärv av Boxer Sweden Com Hem Holding AB
19 april, 2016 Delårsrapport Q1 2016 Com Hem Holding AB
15 april, 2016 Årsredovisning 2015 Com Hem Holding AB
15 april, 2016 GRI Rapport 2015 Com Hem Holding AB
April, 2016 Reviderad historisk intäktsfördelning Com Hem Holding AB
9 februari, 2016, 07.30 Bokslutskommuniké 2015 Com Hem Holding AB
15 november, 2015, 12:00 Sell side analyst lunch på Com Hem Com Hem Holding AB
3 november, 2015, 07.30 Delårsrapport Q3 2015 Com Hem Holding AB
17 september, 2015, 08:00 Goldman Sachs Annual Communacopia Conference, New York Com Hem Holding AB
27 maj, 2015, 12:00 Analytikersamtal 27 maj, uppdatering efter årsstämman Com Hem Holding AB
14 juli, 2015, 07.30 Delårsrapport Q2 2015 Com Hem Holding AB
6 maj, 2015, 07.30 Delårsrapport Q1 2015 Com Hem Holding AB
11 april, 2015 Årsredovisning 2014 Com Hem Holding AB
10 februari, 2015, 07.30 Bokslutskommuniké 2014 Com Hem Holding AB
4 november, 2014, 07.30 Delårsrapport Q3 2014 Com Hem Holding AB
15 juli, 2014, 07.30 Delårsrapport Q2 2014 Com Hem Holding AB
3 juni, 2014, 17:50 Prospekt Com Hem Holding AB