Finansiella rapporter & presentationer

Samtliga bankkrediter och obligationslån är sedan november 2015 ställda till det helägda koncernbolaget Norcell Sweden Holding 3 AB (publ). Rapporterande enhet för obligationslånet är det helägda koncernbolaget Norcell Sweden Holding 2 AB (publ).

De flesta av dessa dokument finns enbart tillgängliga på engelska. Finansiella rapporter för Com Hem Holding AB (publ) finns tillgängliga här.

  Pressmeddelande Rapport Presentation Toolkit
31 januari, 2017 Delårsrapport Q4 2016 & Bokslutskommuniké 2016 Norcell Sweden Holding 2 AB
12 juli, 2016 Delårsrapport Q2 2016 Norcell Sweden Holding 2 AB
16 juni, 2016 Årsredovisning 2015 Norcell Sweden Holding 3 AB
15 april, 2016 Årsredovisning 2015 Norcell Sweden Holding 2 AB
9 februari, 2016 Delårsrapport Q4 2015 & Bokslutskommuniké 2015 Norcell Sweden Holding 2 AB
3 november, 2015 Delårsrapport Q3 2015 Norcell Sweden Holding 2 AB
14 juli, 2015 Delårsrapport Q2 2015 Norcell Sweden Holding 2 AB
6 juli, 2015 Årsredovisning 2014 Norcell Sweden Holding 2 AB
16 juni, 2015 Årsredovisning 2014 Norcell Sweden Holding 3 AB
6 maj, 2015 Delårsrapport Q1 2015 Norcell Sweden Holding 2 AB
27 februari, 2015 Delårsrapport Q4 2014 & Bokslutskommuniké 2014 Norcell Sweden Holding 2 AB
4 november, 2014 Delårsrapport Q3 2014 Norcell Sweden Holding 2 AB
15 juli, 2014 Delårsrapport Q2 2014 Norcell Sweden Holding 2 AB
2 maj, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Norcell Sweden Holding 2 AB
26 mars, 2014 Årsredovisning 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB
26 mars, 2014 Annual Bond Report 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB
14 februari, 2014 Delårsrapport Q4 2013 & Bokslutskommuniké 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB
28 november, 2013 Delårsrapport Q3 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB
27 augusti, 2013 Delårsrapport Q2 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB
24 maj, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Norcell Sweden Holding 2 AB
27 mars, 2013 Årsredovisning 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB
27 mars, 2013 Annual Bond Report 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB
20 februari, 2013 Delårsrapport Q4 2012 & Bokslutskommuniké 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB
12 november, 2012 Delårsrapport Q3 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB
28 augusti, 2012 Delårsrapport Q2 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB
29 maj, 2012 Delårsrapport Q1 2012 Norcell Sweden Holding 2 AB
april, 2012 Årsredovisning 2011 Norcell Sweden Holding 2 AB