Tysta perioder

Com Hem tillämpar en tyst period på 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Under denna period hålls inga möten med finansiell media, investerare eller analytiker.

Com Hems tysta perioder framgår i den finansiella kalendern.