Vi erbjuder dig

Vi erbjuder dig

Com Hem har gått från att vara ett renodlat kabel-tv bolag till att erbjuda Sveriges snabbaste bredband och resan är inte slut här. Vi erbjuder dig att vara med på vår spännande förändringsresa där du även har möjlighet att vara med och påverka Sveriges digitala utveckling.

Vår arbetsplats är modern och präglas av högt tempo, spännande produkter som de flesta kan relatera till, samt stort eget ansvarstagande och intraprenörskap.

För att du ska lyckas i din roll erbjuder vi dig förutsättningar för det. För i slutänden bidrar din framgång till bolagets framgång. Rent konkret innebär det följande:

Karriär och utveckling

Kompetensutveckling

Vår ambition är att alla våra anställda ska ha en individuell utvecklingsplan som ses över vid regelbundna utvecklingssamtal. Under 2015 deltog alla våra medarbetare i utvecklingssamtal. Ett av delmålen för utvecklingsplanen är att erbjuda våra medarbetare de aktiviteter som krävs för att de ska utvecklas i sina befintliga roller, liksom att växa i andra attraktiva roller inom företaget.

Talang- och ledarprogram

Vår framgång på Com Hem vilar på kompetenta, drivna och engagerade medarbetare som skapar värde genom att vara Personliga, Pålitliga och På och där våra kompetenser är vår ledstjärna. Längst fram i ledet med ansvar för framgång står våra Ledare, Talanger & Specialister.

Genom Com Hems Talang- & Ledarprogram skapas förutsättningar för utveckling av våra chefer, ledare och specialister; vi attraherar nya talanger och stärker våra befintliga. Samtidigt erbjuder vi dig som erfaren chef och ledare på Com Hem möjligheten att utvecklas ytterligare genom skräddarsydda kurser.

Mångfald

Vi värderar jämställdhet och mångfald högt, och vår rekryteringsbas sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Vi menar att Com Hem har blivit ett mer innovativt och dynamiskt företag genom att vi anställt kvinnor och män i alla åldrar, med olika bakgrunder och erfarenheter.

Enligt vår årliga lönekartläggning som genomfördes i våras av en oberoende extern part konstaterades att inga löneskillnader var hänförliga till kön utan lönerna var jämlika.

Extra föräldraersättning

Com Hem betalar ett extra föräldrapenningstillägg som motsvarar mellanskillnaden mellan det du får från Försäkringskassan och upp till 90% av din faktiska lön. Detta extra tillägg betalas ut under 180 föräldrapenningsdagar per barn.

Förmånspriser på våra egna produkter

Om du bor i ett Com hem-hus har du möjlighet att få tv och bredband utan kostnad! Endast förmånsbeskattning sker.

Friskvård

Ett aktivt friskvårdsarbete inom Com Hem bidrar till att förbättra varje medarbetares livskvalitet. Friska, engagerade och motiverade medarbetare ökar Com Hems möjligheter att uppnå sina mål.

Som en del i vårt friskvårdsarbete erbjuder Com Hem en rad olika hälsorelaterade förmåner, så som massage, frukt på jobbet, sjukvårdsförmåner, friskvårdsbidrag m.m. Dessutom sponsrar Com Hem olika events såsom exempelvis Bellmanstafetten för att uppmuntra till samhörighet och aktivitet.

Kollektivavtal

Som anställd hos oss omfattas du av kollektivavtal (Telekom). Det ger dig större inflytande över verksamheten och din egen arbetssituation, vilket resulterar i en både flexiblare och tryggare arbetssituation. Vi arbetar därför löpande med att ha bra relationer med anställda, arbetstagarorganisationer och fackföreningar.

Släpp loss kraften

Med över 40 procent av svenska hushåll anslutna till Com Hems nätverk är vi en viktig motor i det digitala Sverige som gör skillnad.

Läs mer
Utforska vår arbetsplats

Välkommen till en arbetsplats som präglas av högt tempo, spännande produkter som de flesta kan relatera till, samt stort eget ansvarstagande och intraprenörskap.

Läs mer
Tungevaag & Raaban dominerar! #comhem #dreamhack #dreamhack2016 #dhw16
Cosplay - När tjejer och killar tar spelandet till en ny nivå!  #comhem #dreamhack #dreamhack2016 #dhw16 #cosplay
Nu utser vi fulaste datorn på DreamHack! #comhem #dreamhack #dreamhack2016 #dhw16
Vi som gör DreamHack möjligt! #comhem #dreamhack #dreamhack2016 #dhw16
Com Hem Hub C1
Com Hem har gått från att vara ett renodlat kabel-tv bolag till att erbjuda Sveriges snabbaste bredband o...
Com Hem till all världens underhållning

Bli inspirerad av alla fantastiska filmer och serier du kan se med Com Hem!

Bredband med Sveriges snabbaste WiFi
Com Hem har gått från att vara ett renodlat kabel-tv bolag till att erbjuda Sveriges snabbaste bredband o...
Com Hem till Sveriges snabbaste bredband

Com Hem till Sveriges snabbaste bredband.