Marknadsöversikt

Com Hem bedriver sin verksamhet i Sverige, som i juni 2016 hade uppskattningsvis 4,7 miljoner bostäder enligt Post- och telestyrelsen (PTS).

Av de 4,7 miljoner bostäderna är 2,6 miljoner flerfamiljshus (MDU) och 2,1 miljoner enfamiljshus (SDU). Com Hem koncernen har cirka 2 miljoner säljbara hushåll i MDU marknaden och cirka 700 000 säljbara hushåll i SDU marknaden. Koncernen har som mål att addera ytterligare 300 000 säljbara SDU-hushåll till 2020 då många uppgraderas från DSL till fiber.

Vår marknad består av bredband, tv och fasta telefonitjänster för privatkunder, samt bredband och telefonitjänster för små och medelstora företag. Den svenska marknaden för de tjänster vi tillhandahåller kan delas upp i fast uppkoppling via koaxialkabel, fiber och koppar, satellitnät, markbundet nät samt mobilt nät.

Technical platforms in the market

Bredbandsmarknaden

Den fasta bredbandsmarknaden har vuxit stadigt under de senaste åren. I slutet av 2016 fanns det 3,5 miljoner abonnenter med fast bredband på den svenska marknaden, motsvarande en årlig tillväxt med 5,5%. Com Hems marknadsandel uppgick till 20,2% i slutet av 2016 vilket var en ökning med 0,2 procentenheter sedan 2015.

Markandsandelar fasta bredbandsabonnemang 2016

Tv-marknaden

I slutet av 2016 fanns det 5,3 miljoner tv-abonnenter i Sverige (digitalt och analogt) vilket är en tillväxt på 1,7 procent sedan 2015. Marknaden för digital-tv som var i nedgång under 2013 och 2014 började växa igen under 2015 (0,7 procent) och växte med 1,5 procent under 2016, främst på grund av ökad efterfrågan på IPTV. I slutet av 2016 hade Com Hem en marknadsandel om 22,4%, vilket motsvarar en nedgång om 0,1 procentenheter jämfört med föregående år, medan Boxers marknadsandel minskade till 16,8% från 19,1%.

Marknadsandelar tv-abonnemang 2016

Telefonimarknaden

Marknaden för fast telefoni har minskat under de senaste åren. I slutet av 2016 fanns det 2,3 miljoner fasta telefoniabonnemang bland de svenska hushållen, en minskning på 12,7 procent jämfört med föregående år. Minskningen härleds främst till en nedgång om 16,7% PSTN-abonnemang, men även en nedgång i den tidigare ökande IP-telefonin (ned 9,5 procent). Com Hem ökade trots nedgången sin marknadsandel med 0,1 procentenheter till 12,4 procent under 2016.

Marknadsandelar abonnemang fast telefoni 2016

Företagsmarknaden

Efterfrågan på mobila tjänster har fortsatt att öka på den svenska företagsmarknaden. Antalet unika mobilabonnemang ökade med 4,0% under 2016 till ett totalt antal om 3,6 miljoner abonnemang. Marknaden för fast telefoni har minskat under de senaste åren och under 2016 minskade totala antalet abonnemang med 6,3%. Efterfrågan på fast bredband ökade med 1,9% under 2016.