Samarbeten

Surfa Lugnt

Com Hem tillhandahåller tv, bredband och telefonitjänster till ca 40 procent av Sveriges hushåll och småföretag. Det gör oss till en viktig motor för digitaliseringen av Sverige. Den utveckling som skett på bredbands- och digitaliseringsområdet de senaste åren har varit fantastisk. En stor del av människors vardagsliv har flyttat ut på nätet, världen har kommit närmare och internet har gjort livet enklare och bättre för miljarder människor. Com Hem utvecklar ständigt vårt nät och våra tjänster och finns på marknaden för att fortsätta att släppa loss kraften hos våra kunder.

Med den ökade internetanvändningen följer dock även utmaningar. I synnerhet barn och ungas utsatthet på nätet är ett problem som sannolikt bara kommer att öka i takt med utvecklingen och som dessutom pågår dygnet runt. Eftersom Com Hem förser så många svenskar med internetuppkoppling tycker vi därför att det följer ett viktigt ansvar. Vi vill dra vårt strå till stacken för att skapa ett tryggare och säkrare internet för alla, men särskilt för barn och unga. Med tanke på att internet är en naturlig del av allas vardag behöver vi också bli bättre på att utbilda i och uppmärksamma de risker och problem som finns. Com Hem inser också att vi inte kan lösa problemen på egen hand. Det är därför som Com Hem är medlemmar och aktivt bidrar till Surfa Lugnts verksamhet där vi kan samarbeta med både konkurrenter, intresseorganisationer och myndigheter. Com Hem delar Surfa Lugnts grundsyn att ta vara på allt positivt som finns i synnerhet i ungas internetanvändande och samtidigt ge vuxna mer kunskap och inspiration för att kunna prata med sina barn om hur de använder nätet.

Next Up

Trots att det finns både jobb och bra löner har it-branschen svårt att locka ungdomar att söka sig till IT-relaterade utbildningar. Störst utmaning är det att få tjejerna intresserade vilket är en utmaning i strävan att få en jämställd it-sektor. För att öka intresset hos ungdomarna anordnar It-&telekomföretagen därför tävlingen Next Up där åttondeklassare tävlar mot varandra i att lösa verklighetsbaserade it-problem som en del av skolundervisningen. Next Up ger elever möjlighet att möta den sanna bilden av hur det är att jobba med it och upptäcka att just de kan vara framtidens digitala talanger.

För att Com Hem ska kunna fortsätta att utvecklas som företag och leverera bättre och nya tjänster är vi beroende av att talanger söker sig till oss. Vi berörs i hög grad av kompetensbristen och anser att frågan är mycket viktig. Com Hem är därför stolt sponsor av Next Up.