Vår infrastruktur

Ett av världens snabbaste kabelnätverk

Com Hem har ett av de mest tekniskt avancerade och snabbaste kabelnätet i världen. På det kan vi leverera bredbandshastigheter på upp till 500 Mbit/s till 1,7 miljoner hushåll i landet. Därmed är vi Sveriges ledande leverantör av höghastighetsbredband. Vårt hybrid-fibernät är koncentrerat till storstadsområden med hög befolkningstäthet i Sverige och ungefär 98 % av de hushåll som är anslutna till nätet finns i flerfamiljshus.

Efter slutförandet av vår nätverksuppgradering och lanseringen av vårt nya höghastigetsbredband i Augusti 2013 erbjuder vi upp till 500 Mbit/s bredbandshastighet till 93 procent av hushåll uppkopplade till vårt hybrid-fibernät. Vi erbjuder även 1 Gbit/s till hushåll kopplade till våra vertikala och öppna nätverk och tror att vi kommer ha möjlighet att erbjuda 1 Gbit/s bredband i hela vårt hybrid-fibernät utan substantiella investeringar på medellång sikt

Vi bygger kontinuerligt ut vår peering, eller anslutning, mot internet för att säkerställa att vi klarar av att leverera den ökade kapacitet som våra kunder efterfrågar.

Ett hybrid-fibernät med många styrkor

Vårt hybrid-fibernät består av två delar. Ryggraden i vårt nät, vårt ”backbone”, består av optisk fiber. Den andra delen, vårt accessnät, består även det till största delen av optisk fiber tillsammans med den allra sista biten koaxialkabel som är den del av nätet som går in i fastigheten och upp i lägenheterna.

En styrka med vårt hybrid-fibernät är att vi över det kan leverera samma hastigheter till alla bredbandskunder. Till skillnad från andra tekniker, som DSL, är hastigheten kunden får ut inte beroende av avståndet till en basstation.

En unik fördel med vårt nät är att varje tjänst har en dedikerad kanal. Det innebär att bredbandshastigheten inte påverkas av att någon annan i hushållet tittar på tv eller pratar i telefon, liksom att tv-tittandet eller telefonin inte påverkas av att någon samtidigt laddar hem tunga filer eller streamar en film.

Ryggraden i vårt nät, vårt ”backbone”, består av optisk fiber.

Andra konstaterar också att vårt nät är snabbt!

Com Hems fiberkoaxnät fortsätter att leverera den snabbaste genomsnittliga nedladdningshastigheten jämfört med våra konkurrenter enligt externa mätningar av Bredbandskollen, Netflix Speed Index och Google Video Index.

  • Com Hem har toppat Netflix ISP Speed Index jämfört med de största konkurrenterna sedan 2014 och jämfört med alla konkurrenter under 12 av de senaste 12 månaderna i Juni 2016.
  • Google Videos rapport om Sverige gav Com Hem det högsta prestandaomdömet med 98% av strömmad video levererad i HD
  • För första gången levererade Com Hems fiberkoax den snabbaste genomsnittliga nedladdningshastigheten enligt den årliga undersökningen av Bredbandskollen som publicerades i februari 2016