Com Hem Our business

Vår verksamhet

Com Hem har över 2 miljoner anslutna hushåll till vårt nät. Det innebär att fyra av tio hushåll i Sverige, inklusive samtliga storstadsområden Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, kan abonnera på bredband, tv och telefonitjänster från Com Hem.

Ungefär 98 procent av de hushåll som är anslutna till vårt nätverk finns i flerfamiljshus och genom åren har vi etablerat långsiktiga distributionsavtal med fastighetsägare.

En viktig del av vår affärsmodell är att omvandla hushåll som har tillgång till vårt analoga grund-tv-utbud till att bli abonnenter av våra digitala erbjudanden, antingen i bundlade erbjudanden eller som enskilda tjänster.

Com Hem har efter lyckade tester börjat expandera in i svenska villamarknaden under 2016. En omfattande utrullning till fibernätverk utöver det befintliga fiberkoaxnätet har påbörjats och Com Hem förväntas under de kommande åren addera ytterligare 800,000 villahushåll som har möjlighet att ansluta och köpa fibertjänster.”