Vår fastighetsägaraffär

Vår fastighetsägaraffär

Närmare 1,7 miljoner av våra över 2 miljoner anslutna hushåll har tillgång till vårt grundutbud av tv-kanaler.

Com Hem ingår normalt ett avtal med fastighetsägare om ett grundutbud, innehållande mellan 7 till 18 tv-kanaler. Distributionsavgiften för grundutbudet ingår oftast i hyran.

Fördelning av fastighetsägare i vårt bestånd

Cirka 25% är offentligt ägda fastigheter

Dessa flerfamiljshus är typiskt sett allmännyttiga hyresrätter med politiskt tillsatta styrelser
som vid beslutsfattande prioriterar de boendes behov.

Cirka 25% är privatägda fastigheter

Detta segment har ur ett historiskt perspektiv varit det som drivits mest av ekonomiska överväganden
vid beslutsfattande, även om endast de större organisationerna har personal dedikerade till att aktivt hantera relationerna med operatörer.

Cirka 50% är bostadsrättsföreningar

Inom det här segmentet äger de boende typiskt sett en del av föreningen, utser styrelse och deltar i beslutsfattande genom röstning.