Vårt företagserbjudande

Vårt företagserbjudande

Vi erbjuder även höghastighetsbredband, fast telefoni och mobiltelefoni till företagskunder.

För att ytterligare förbättra vårt erbjudande till företagskunder förvärvade vi i slutet av 2013 Phonera Företag AB, en Malmöbaserad leverantör av kompletta tjänster inom telefoni och mobila tjänster, riktade till både små och medelstora företag.

Vi riktar oss främst mot s k SoHo-kunder (small office/home office), med upp till tio anställda, eller till små och medelstora verksamheter med upp till 100 anställda. Vid årsskiftet 2015 hade vi drygt 62 000 unika företagskunder som abonnerade på våra tjänster, varav cirka 16 000 är anslutna till vårt nätverk.

Företagskunderna är uppdelade i tre grupperingar:

1. SoHo On Net

Kunder med små kontor eller hemmakontor som redan är anslutna till vårt hybridfibernät. Vi har redan börjat se en stark tillväxtpotential inom detta område, som dessutom endast kräver marginella investeringar.

2. SoHo Off Net

Kunder med små kontor eller kontor i hemmet utanför vårt hybridfibernät, där vi som virtuell operatör säljer vidare bredband samt fasta och mobila telefonilösningar.

3. SME

Bredband- samt fasta och mobila telefonilösningar till företag som finns i närheten av en Com Hem-ansluten fastighet. Genom att erbjuda nya tjänster som exempelvis molnbaserade växlar, finns potential för tillväxt inom detta område.