Värdeskapande

Våra tillväxtmotorer möjliggör stadigt organisk tillväxt av intäkter och underliggande EBITDA för koncernen. Eftersom investeringscykeln för Com Hem är förutsägbar och kvaliteten på vårt nätverk är mycket hög kan vi hålla investeringsnivån stabil på årlig basis. Detta skapar en modell som genererar högt kassaflöde. Vi delar ut allt kassaflöde som inte behöver investeras i bolaget till aktieägare i form av kontantutdelning och aktieåterköp.

Under 2017 återgäldade Com Hem sammanlagt 1,5 miljarder SEK till aktieägarna i form av ordinarie kontantutdelning och aktieåterköp, vilket motsvarade 6,7% av börsvärdet vid årets slut.

Styrelsen föreslår till årsstämman i mars en ökning av kontantutdelningen för 2018 med 50% till 6,00 SEK per aktie att betalas ut i två lika delar vid två olika tillfällen i slutet av mars och i början av juli.

Bilden nedan illustrerar modellen och visar resultatet hittills i år.