Värdeskapande

Våra tillväxtmotorer möjliggör stadigt organisk tillväxt av intäkter och underliggande EBITDA för koncernen. Eftersom investeringscykeln för Com Hem är förutsägbar och kvaliteten på vårt nätverk är mycket hög kan vi hålla investeringsnivån stabil på årlig basis. Detta skapar en modell som genererar högt kassaflöde. Vi delar ut allt kassaflöde som inte behöver investeras i bolaget till aktieägare i form av kontantutdelning och aktieåterköp.

Under 2016 återgäldade Com Hem sammanlagt 1,2 miljarder SEK till aktieägarna i form av ordinarie kontantutdelning och aktieåterköp, vilket motsvarade 7,3% av börsvärdet vid årets slut.

Com Hem återköper nu aktier för 70 MSEK per månad vilket, kombinerat med kontantutdelningen, kan resultera i total utdelning på över 1,5 miljarder SEK under 2017.

Bilden nedan illustrerar modellen och visar resultatet hittills i år.