Segment Com Hem

Com Hem segmentet är indelat i tre olika affärsområden; konsumentverksamheten, företagsverksamheten och nätverksoperatörsverksamheten.

I vår konsumentverksamhet säljer vi bredband, tv & Play och fast telefoni till hushåll i vårt univers. Vid slutet av tredje kvartalet 2017 levererade vi 1,7 miljoner abonnemang till 972 000 kunder.

I vår företagsverksamhet säljer vi bredband, fast telefoni och mobiltelefoni mestadels till fåmansbolag/hemmakontor (SoHo). Vid slutet av tredje kvartalet 2017 hade vi 51 000 företagskunder varav 23 000 var anslutna till Com Hems nätverk.

Vår nätverksoperatörsverksamhet inkluderar intäkter från vår Kommunikationsoperatör, iTux som servar cirka 160 000 hushåll. Nätverksoperatörsverksamheten inkluderar även intäkter från kontrakt med fastighetsägare. Vi har kontrakt med över 20 000 olika fastighetsägare.