Digital-tv

”Vi anpassar vår tv-plattform och innehåll för att möte kunders efterfrågan”

Digital-tv 2014 2015 2016 2017
Abonnemang, 000' 618 635 644 655
   Nettotillskott, 000' 21,1 17,7 8,2 10,8
Intäkter, MSEK 1 737 1 785 1 855 1 886
Genomsnittlig intäkt per kund, SEK 242 238 243 243

Com Hem Play

Com Hem Play som är vår app-baserade ”over the top” (OTT) service gick under 2016 från att vara en TiVo exklusiv funktion till att bli en del i samtliga aktuella tv-paket samt i majoriteten av de befintliga paketen vilket innebär att kunder utan TiVo för första gången har tillgång till vårt on-demand innehåll.

Com Hem Play har nu också stöd för både AirPlay och Chromecast vilket gör det enklare för kunder att släppa loss kraften i innehållet var de än befinner sig.

Med Com Hem Play kan kunder:

  • Nå det bredaste utbudet av tv & play, var och närsomhelst
  • Se sitt utbud på både Android och iOS enheter
  • Casta sitt tv-utbud genom Chromecast eller AirPlay
  • Starta inspelningar på sin TiVo box

TiVo

Vår huvudprodukt, den inspelningsbara TiVo-boxen, fortsätter att vara drivande för nykundsupptaget och har nu en penetration på 41% av hela digital-tv-kundbasen. TiVo driver inte bara ökat kundintag men även ökad kundnöjdhet då vi ser lägre churn och högre NPS hos kunder med tillgång till tjänsten.

Fokus på framtidens tv

Allt eftersom marknaden rör sig mot mer on-demand och mindre linjärt tittande, mer streaming och mindre traditionellt tv-tittande, så anpassar vi vårt erbjudande. Vårt fokus för framtiden är att addera mer on-demand innehåll och att göra Com Hem Play till vår huvudprodukt för tv medan vi rör oss bort från en box-centrerad produkt. Detta ger nya kommersiella, operativa och finansiella möjligheter då vi etablerar Com Hem som en ledare i en ny era av tv-tittande.

Våra digital-tv-tjänster är attraktivt prissatta jämfört med konkurrenter.

Källa: Företags hemsidor, 03-10-2017, listpriser