Företagsverksamhet

”Fortsatt fokus inom företagstjänster på omvandlingen från en OffNet-baserad verksamhet till att leverera tjänster OnNet med högre marginaler”

I slutet av Q3 2017 levererade vi våra företagstjänster för bredband och telefoni till cirka 51 000 unika företagskunder. Av dessa köper 23 000 OnNet, det vill säga tjänster som levereras i vårt eget nätverk.

Företagsverksamhet 2014 2015 2016
Unika kunder 60 62 58
   varav OnNet, 000' 8 16 20
Intäkter, MSEK 222 311 317
   varav OffNet, MSEK 24 66 102
Genomsnittlig intäkt per kund, SEK 428 426 439

OnNet

Detta är kunder som redan är anslutna till vårt nätverk. Denna grupp av företag utgör en viktig potential eftersom det bara krävs en mindre investering av Com Hem för att ansluta dem.

OffNet

Detta är kunder som inte återfinns inom vårt nätverk och där vi agerar virtuell operatör och återförsäljare av bredbands- och telefonitjänster.