Nätverksoperatör 2014 2015 2016
Säljbara addresser, 000' 1 876 1 968 2 265
Intäkter, MSEK 849 786 777