Årsredovisning 2017

Com Hem Holding AB:s (publ) årsredovisning 2017


Publicerad 21 februari, 2018

Jobba på Com Hem

Vi är ständigt i behov av nya medarbetare.


Är du en av oss?

Välkommen till Com Hem-Kollen 2018
Välkommen till Com Hem-Kollen 2018

Varje år kommer Com Hem-Kollen som är en rapport som beskriver det digitala välmåendet i Sverige. Rapporten är ett samarbete mellan Com Hem och Kantar Sifo och baseras på intervjuer med cirka 1 200 personer.

Insikterna presenteras i Com Hems index för digitalt välmående, som visar tillgången, kunskapen och attityden till internet.

Eftersom vårt nätverk når ungefär hälften av de svenska hushållen är vi en viktig drivkraft för digitala Sverige. Vi vill släppa loss kraften i vårt nätverk, våra produkter och tjänster för att förbättra vardagen och ge fler människor tillgång till kraftfulla digitala tjänster.

Läs mer

Vi letar alltid efter talanger! Com Hem har ofta behov av nya medarbetare som är personliga, pålitliga och på och hoppas att du är en av dem. Läs mer om Com Hem som arbetsplats.

Läs mer