Förändring av antalet aktier och röster i Com Hem

29 september, 2017

Com Hem Holding AB (publ) (”Com Hem”) offentliggör härmed att antalet registrerade aktier respektive röster i Com Hem per den 29 september 2017 uppgår till 181 770 814.

I enlighet med årsstämmans beslut den 23 mars 2017 har Com Hem i september minskat aktiekapitalet ytterligare genom indragning av 2 108 665 egna aktier, från totalt 183 879 479 aktier till 181 770 814 aktier. Sedan årsstämman 2017 har Com Hem totalt dragit in 7 179 826 egna aktier (en minskning om ca 3,8%).

Per den 29 september 2017 finns således 181 770 814 registrerade aktier och röster i Com Hem, och av det totala antalet registrerade aktier innehas 2 646 488 aktier av Com Hem. Aktiekapitalet uppgår till 206 601 513 kronor och kvotvärdet är därmed fortsatt 1,137 kronor per aktie. 

För ytterligare information, kontakta:

Investerare
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com 

Media
Fredrik Hallstan, Head of PR
Tel: +46(0)761 15 38 30
press@comhem.com 

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2017 kl.19:30 CET. 

Om Com Hem koncernen
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer TV Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2016 omsatte koncernen 5 665 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.