Sveriges bästa öppna nät utsedda i ny mätning

3 oktober, 2017

Idag lanserar Com Hem Öppna Nät-Barometern där vi tar tempen på bredbandsutvecklingen i Sverige genom att mäta kvalitet i de öppna bredbandsnäten. På Stadsnätsföreningens årliga konferens utsåg Com Hem idag IP-Only till Sveriges Bästa Öppna Nät 2017.

Som underlag för Öppna Nät-Barometern har Com Hem utvärderat samtliga stora kommunikationsoperatörer samt ett antal mindre. De kommunikationsoperatörer som varit en del av undersökningen utgör tillsammans cirka 85% av den svenska marknaden för öppna nät, mätt i antal hushåll.

De fem bästa öppna näten 2017:

  1. IP Only – Nationell Kommunikationsoperatör
  2. Fibra – Västerås
  3. Wetternet – Jönköping
  4. iTUX – Nationell Kommunikationsoperatör
  5. Open Universe – Nationell Kommunikationsoperatör

”Detta är troligtvis första gången någonsin som en sådan mätning görs i Sverige. Vi vill att Öppna Nät-Barometern ska kunna vara ett kvalitetssäkringsverktyg och en väg framåt för de öppna nät som vill fortsätta utvecklas. Öppna Nät-Barometern är ett av våra bidrag till att säkerställa en framtidssäker digital infrastruktur i alla delar av landet. Vår önskan är att vi i förlängningen ska hitta områden som blir gemensamma utmaningar där vi jobbar tillsammans och lär av de kommunikationsoperatörer som kommit längst i sin utveckling,” säger Anders Nilsson, VD på Com Hem

Resultaten i Öppna Nät-Barometern baseras på 23 mätpunkter, uppdelade på de tre olika kategorierna Marknad, avtalsvillkor & miljö, Drift- & adresskvalitet samt Teknisk design. Mätpunkterna har definierats utifrån vad som är viktigt för tjänsteleverantörer och utifrån vad som påverkar upplevelsen för slutkunden. 8 av de 23 mätpunkterna har kommunikationsoperatörerna själva fått svara på via en enkät. För varje område har Com Hem tagit fram ett statistiskt underlag eller olika konkreta svarsalternativ. För varje mätpunkt ges poäng som sedan sätts samman till ett slutbetyg som visar var på skalan man till slut hamnar.

Information till redaktionen:

Läs mer om Öppna Nät-Barometern och de olika kriterierna på www.bredbandsfakta.se

För ytterligare information, kontakta:

Media
Fredrik Hallstan, Head of PR
Tel: +46(0)761 15 38 30
press@comhem.com