Bokslutskommuniké för Com Hem Sweden Ab (Publ) är nu publicerad på Com Hem Groups hemsida

23 januari, 2018

I enlighet med noteringsvillkoren för bolagets obligationslån, publicerar idag Com Hem Sweden AB (publ) sin bokslutskommuniké för 2017 på www.comhemgroup.com.

Com Hem Sweden AB (publ) (f.d NorCell Sweden Holding 3 AB (publ)) är ett dotterbolag till Com Hem Holding AB (publ).

För ytterligare information kontakta:

Investerare

Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media

Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: +46 (0)761 15 38 30
press@comhem.com