Com Hem släpper rapporten ”Smarta fastigheter – Hjärtat av den smarta staden”

12 februari, 2018

Idag publicerar Com Hem rapporten ”Smarta fastigheter: hjärtat av den smarta staden” i samarbete med konsultföretaget Northstream. Syftet med rapporten är att ge en oberoende och objektiv syn på utvecklingen av smarta fastigheter i Sverige.

I Sverige är normen fortfarande främst klassisk fastighetsautomation men intresset och faktiska initiativ för smarta fastigheter har ökat i takt med insikten att fastighetsägare behöver konkurrera med mer än bara kvadratmeterpriser och design. Den urbana befolkningen ökar samtidigt som konkurrensen mellan städer om arbetskraft blir allt hårdare.

”Vi tror att smarta fastigheter har en viktig roll att spela i den smarta staden och att smartare hem leder till en ökning i livskvaliteten genom bättre service för de boende, samtidigt som det kommer att allt mer bli en konkurrensfördel för fastighetsägarna,” säger Stefan Trampus, försäljningsdirektör på Com Hem.

Undersökningen visar att den viktigaste framgångsfaktorn för en framgångsrik utveckling av ”Proptech”, fastighetsteknik, är ett samarbete mellan fastighetsägare och fastighetsskötare och lösningsleverantörer och systemintegratörer. Fastighetsägare har svårigheter att hitta rätt lösningar samtidigt som leverantörer har utmaningar i att hitta rätt affärsmodell och integrera olika system.

Samtidigt visar undersökningen att dessa problem kan övervinnas genom att tidigt i byggnationen samarbeta och att fler lyckade case ger bättre underlag för framtida beslut.

”Fokus måste läggas på inte bara uppkoppling till fastighet, som t.ex. fiber eller 4g, utan även inom fastigheten. Trådlösa nätverk som täcker hela byggnaden kommer att vara en av de viktigaste komponenterna för smarta fastighetslösningar,” säger Bengt Nordström, VD på Northstream.

En annan viktig poäng som görs i undersökningen är att fokus måste läggas inte bara på uppkoppling till fastighet, som t.ex. fiber eller 4g, utan även inom fastigheten. Trådlösa nätverk som täcker hela byggnaden kommer att vara en av de viktigaste komponenterna för smarta fastighetslösningar.

Rapporten, som togs fram undernovember och december 2017, bygger på intervjuer med ämnesexperter inom fastighets- och Proptechbranschen, inklusive investerare, fastighetsägare, forskare och beslutsfattare. Dessutom har intern research använts för att verifiera och komplettera den information som har samlats in genom intervjuerna.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: +46 (0)761 15 38 30
press@comhem.com

Om Com Hem

Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer TV Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

Om Northstream

Northstream är en svensk konsultfirma med både inhemska och internationella kunder. De har valt att specialisera sig på skärningspunkten mellan verksamhetsstrategi och mobilteknologi genom att leverera skräddarsydda strategier för varje kunds unika affärs- och konkurrensmässiga situation. Northstream har arbetat med många av de mest framgångsrika aktörerna i den uppkopplade världens ekosystem. De arbetar vanligtvis med:

  • Utveckling och planering av affärsstrategi
  • Utvärdering av teknologi- och produktstrategi
  • Strategiskt inköp av system och tjänster
  • Omorganisation och förändringsarbete
  • Marknadsanalys och due diligence

Northstream grundades 1998 och ägs och kontrolleras till fullo av personer som är verksamma i företaget. www.northstream.se.