Delårsrapport för Com Hem Sweden AB (publ) är nu publicerad på Com Hem Groups hemsida

11 juli, 2018

I enlighet med noteringsvillkoren för bolagets obligationslån, publicerar idag Com Hem Sweden AB (publ) sin rapport för det första halvåret 2018 på www.comhemgroup.com

Com Hem Sweden AB (publ) är ett dotterbolag till Com Hem Holding AB (publ).

För ytterligare information kontakta:

Investerare
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com 

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: +46 (0)761 15 38 30
press@comhem.com