Extra bolagsstämma den 21 september 2018

21 september, 2018

Com Hem Holding AB (publ), org. nr 556858-6613, höll extra bolagsstämma fredagen den 21 september 2018 kl. 13.00 på Fleminggatan 18 i Stockholm.

Dokumentationen avseende den extra bolagsstämman återfinns nedan.

Fusionsplanen, samt ett informationsdokument angående fusionen – inklusive bland annat en beskrivning av bakgrunden och motiven för fusionen samt en beskrivning av det fusionerade bolaget återfinns här: Fusionen mellan Com Hem och Tele2.