Com Hem Holding AB (publ) ändrar datum för publicering av delårsrapport för tredje kvartalet 2018

21 september, 2018

Com Hem Holding AB (publ) (”Com Hem”) ändrar datum för publicering av resultatet för det tredje kvartalet 2018 från den 16 oktober till den 18 oktober 2018 så att publiceringen sammanfaller med publiceringen av Tele2 AB (publ)s (”Tele2”) resultat för det tredje kvartalet 2018.

Med anledning av beslutet vid den extra bolagsstämman den 21 september 2018 att godkänna fusionsplanen som antogs av styrelserna för Com Hem och Tele2 den 9 januari 2018, enligt vilken fusion ska ske genom absorption med Tele2 som övertagande bolag och Com Hem som överlåtande bolag, har styrelsen för Com Hem beslutat att publicera resultatet för det tredje kvartalet 2018 samtidigt som Tele2 och därför flytta publiceringen av resultat för det tredje kvartalet 2018 från den 16 oktober till den 18 oktober 2018.

För ytterligare information kontakta: 

Investerare
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations 
Tel: +46(0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: +46 (0)761 15 38 30
fredrik.hallstan@comhem.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 21 september 2018 kl. 16:00 (CET).

Om Com Hem  
Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hem-koncernen grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se