Kommuniké från extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ) den 21 september 2018

21 september, 2018

Com Hem Holding AB (publ) (”Com Hem”) har idag haft extra bolagsstämma i Stockholm.

Fusionen med Tele2 och godkännande av fusionsplanen
Extra bolagsstämman beslutade, med erforderlig majoritet, att godkänna fusionsplanen som antogs av styrelserna för Tele2 AB (publ) (”Tele2”) och Com Hem den 9 januari 2018, enligt vilken fusionen sker genom absorption med Tele2 som övertagande bolag och Com Hem som överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att en aktie i Com Hem byts mot 1,0374 nya B-aktier i Tele2 och 37,02 kronor i kontanter.

Beslutet är villkorat av att registrering av fusionen mellan Tele2 och Com Hem sker hos Bolagsverket. Registrering av fusionen hos Bolagsverket är villkorat av villkoren i fusionsplanen, bland annat att alla tillstånd och godkännanden från konkurrensmyndigheterna som är nödvändiga för fusionen har erhållits.

Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under fjärde kvartalet 2018, och resulterar i upplösningen av Com Hem, varigenom alla Com Hems tillgångar och skulder kommer att övergå till Tele2. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

En detaljerad tidplan för genomförandet av fusionen med Tele2, inklusive förväntad sista dag för handel med Com Hems aktier, kommer att kommuniceras så snart som, och förutsatt att, samtliga erforderliga tillstånd och godkännanden från konkurrensmyndigheter som är nödvändiga för fusionen har erhållits.

Beslut om förslag från aktieägaren Martin Green
Extra bolagsstämman beslutade att avslå förslaget från aktieägaren Martin Green.

För ytterligare information kontakta:   

Investerare: 
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations 
Tel: +46 (0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Media
Fredrik Hallstan, Head of PR
Tel: +46 (0)761 15 38 30
fredrik.hallstan@comhem.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 21 september 2018 kl. 14:30 (CET).

Om Com Hem  
Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hem-koncernen grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm.