Com Hem ansöker om avnotering av sin aktie från Nasdaq Stockholm efter godkännade från Eu-Kommissionen att gå samman med Tele2

8 oktober, 2018

Idag offentliggjorde EU-kommissionen sitt godkännande av sammanslagningen av Tele2 AB (publ) (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Com Hem Holding AB (publ) (“Com Hem”) (Nasdaq Stockholm: COMH) utan villkor. Com Hems styrelse har därför beslutat att ansöka om avnotering av Com Hems aktie från Nasdaq Stockholm. Exakt datum för sista handelsdag kommer att meddelas så snart Com Hem fått bekräftelse avseende detta från Nasdaq Stockholm. Com Hem informerar härmed om en preliminär tidplan, med den 5 november 2018 som förväntat datum för slutförande av fusionen. 

Idag har EU-kommissionen godkänt fusionen mellan Tele2 och Com Hem utan villkor. Samgåendet kombinerar två företag med stark kassaflödesgenerering och tydliga synergier, för att skapa en ledande integrerad operatör i Östersjöregionen. Com Hems aktieägare får som fusionsvederlag 37,02 kronor kontant och 1,0374 nya B-aktier i Tele2 för varje utestående aktie i Com Hem vid slutförandet av fusionen.

Anders Nilsson, VD på Com Hem och tillträdande vd och koncernchef på Tele2, kommenterar:

”Som ett företag kan vi erbjuda helt integrerade tjänster, vilket medför stora fördelar för både individer, hushåll, företag och för våra aktieägare. Mina kollegor på både Tele2 och Com Hem kan verkligen se fram emot spännande år framöver och jag är säkerligen inte den enda med höga förväntningar.”

”Jag fokuserar nu framförallt på våra förberedelser för en snabb och effektiv integration som gynnar både våra medarbetare och kunder. Tillsammans med den nya ledningsgruppen kommer jag även säkerställa att vi sammanför den styrka, kunskap och kultur som finns i både Tele2 och Com Hems organisationer, samt i Tele2s styrelse. Vi kommer vara redo att kicka igång integrationen när dagen för slutförandet av sammanslagningen kommer.”

Allison Kirkby, VD och koncernchef på Tele2, kommenterar:

”Vi närmar oss slutförandet av fusionen och min ambition att skapa en ledande integrerad operatör i Östersjöregionen kommer snart förverkligas. Jag är oerhört stolt över Tele2-teamets arbete i den här processen och över våra fantastiska resultat de senaste åren.”

”Jag kommer att lämna ett Tele2 som är starkare och bättre positionerat för att agera som en ledande integrerad och kundfokuserad operatör i en allt mer digitaliserad värld. Jag har inget tvivel om att Tele2-teamet tillsammans med sina nya kollegor från Com Hem, efter genomförandet av fusionen, kommer fortsätta att utmana status quo och göra det möjligt för alla att leva ett mer uppkopplat liv.”

Datum för slutförande av fusionen förväntas bli den 5 november 2018. Se en preliminär tidplan nedan.

Tydliggörande avseende datum för slutförande av fusionen
Sammanslagningen av Tele2 och Com Hem genomförs när Bolagsverket registrerar fusionen och Com Hem upplöses. Rent praktiskt sker sedan integrationen av de två företagen i flera steg gällande både kommersiella erbjudanden, intern organisation och arbetssätt.

Preliminär tidplan

1 november 2018         Sista dag för handel i Com Hems aktie på Nasdaq Stockholm (föremål för Nasdaqs beslut)

2 november 2018        Bolagsverket ger tillstånd att verkställa fusionsplanen och Tele2 ansöker om registrering av fusionen hos Bolagsverket

5 november 2018        Bolagsverket registrerar fusionen och Com Hem upplöses

Upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i Tele2 på Nasdaq Stockholm

7 november 2018        Com Hems aktieägare erhåller aktier i Tele2, dvs. det icke-kontanta fusionsvederlaget

7-8 november 2018     Com Hems aktieägare erhåller det kontanta fusionsvederlaget

9-12 november 2018   Com Hems aktieägare erhåller kontanter från försäljningen av fraktioner

För ytterligare information kontakta: 

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0709 48 52 72
fredrik.hallstan@comhem.com

Investerare:
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations 
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2018 kl. 15:10 CEST.

Om Com Hem
Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hem-koncernen grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm.