Sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem är slutförd

5 november, 2018

Stockholm – Bolagsverket har idag registrerat sammanslagningen mellan Tele2 AB (publ) (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) och Com Hem Holding AB (publ) (”Com Hem Holding”). Sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem Holding är därmed slutförd och Com Hem Holding har upplösts.

Sammanslagningen har genom registreringen fått slutlig rättsverkan och Com Hem Holdings samtliga tillgångar och skulder har övergått till Tele2. Det sammanslagna bolaget behåller namnet Tele2 AB (publ) och har även fortsättningsvis sitt säte i Stockholm.

Anders Nilsson tillträder som vd och koncernchef på Tele2 från och med idag den 5 November 2018. De tidigare offentliggjorda medlemmarna i Tele2s nya ledningsgrupp tillträder också idag.

”Jag är både glad och ödmjuk inför möjligheten att leda Tele2 framåt, tillsammans med min nya ledningsgrupp. Framförallt är jag stolt över att få leda en så stark organisation med orädda och engagerade medarbetare. Tillsammans, förenade som Tele2, har vi enorm potential och kommer att skapa stort värde för både individer, hushåll, företag och våra aktieägare, säger Anders Nilsson, vd och koncernchef på Tele2.

”Tele2 var redan ett fantastiskt bolag som nu blir ännu starkare tillsammans med våra kollegor från Com Hem. Vi kommer att fortsätta utmana och driva utvecklingen av nya, smarta och integrerade lösningar, samtidigt som vi möjliggör ett mer och bättre uppkopplat liv för våra kunder”, fortsätter Anders.

I samband med registreringen av sammanslagningen har Bolagsverket idag registrerat emissionen av 183 441 585 nya aktier av serie B i Tele2 som fusionsvederlag. Tele2 har således totalt 690 341 597 utestående aktier. Vidare har Bolagsverket registrerat Andrew Barron och Eva Lindqvist som nya styrelseledamöter i Tele2. Tele2s styrelse består därmed av Georgi Ganev, Carla Smits-Nusteling, Anders Björkman, Eamonn O’Hare, Sofia Arhall Bergendorff, Cynthia Gordon, Lars-Åke Norling, Andrew Barron och Eva Lindqvist.

För varje aktie i Com Hem erhålls 1,0374 nya aktier av serie B i Tele2 och 37,02 kronor i kontanter. Com Hems aktieägare erhåller aktier i Tele2, dvs. det icke-kontanta fusionsvederlaget, den 7 november 2018 och den kontanta delen av fusionsvederlaget den 7-8 november 2018. Handel i Tele2s aktie sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.

För ytterligare information kontakta:

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0709 48 52 72
fredrik.hallstan@comhem.com

Investerare:
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations 
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Om Com Hem
Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hem-koncernen grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK.