Com-Hem-Corporate-Governance

Bolagsstyrning

Com Hems bolagsstyrning säkerställer att bolaget styrs utifrån ägarnas bästa intresse.

Styrningen ska stödja bolagets långsiktiga strategi och samtidigt bidra till att upprätthålla Com Hems förtroende bland alla intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kapitalmarknad, samhälle och medarbetare. God bolagsstyrning handlar därför inte bara om interna ramverk och effektiva processer utan förutsätter också en stark etisk grundsyn inom hela organisationen.

Com Hem följer Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Com Hem Bolagsstyrning - Så här styrs Com Hem