Revisor

Tomas GerhardssonKPMG LogoDet senaste revisorsvalet gjordes på årsstämman den 21 mars 2018 då revisorsbolaget KPMG AB omvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Tomas Gerhardsson är huvudansvarig revisor. Tomas Gerhardsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR.

KPMG AB:s kontorsadress är Tegelbacken 4A, 103 23 Stockholm.