Styrelse

Andrew Barron

Styrelseordförande sedan 2014, styrelseledamot sedan 2013
Kandidatexamen, MBA
Född: 1965
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Ocean Outdoor Limited och i Arris International plc
Tidigare befattningar: COO för Virgin Media och MTG, CEO för Chellomedia, Executive Vice President för Walt Disney Europe samt managementkonsult hos McKinsey & Co.
Aktieinnehav*: 197 314

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och bolagsledningen.

Monica Caneman

Styrelseledamot sedan 2014
Civilekonom
Född: 1954
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i SAS AB.
Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Bravida Holding AB. Flertalet ledande befattningar inom SEB under 30 år
Aktieinnehav*: –

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och bolagsledningen.

Thomas Ekman

Styrelseledamot sedan 2017
Magisterexamen i ekonomi
Född: 1969
Övriga uppdrag: VD i Dustin Group AB och styrelseledamot i Sportamore AB (publ).
Tidigare befattningar: VD i Cabonline Group AB, VD för Tele2 Sverige och Executive Vice President för Tele2 AB. Dessförinnan Commercial Director på Tele2 Sverige AB och försäljningsdirektör på Viasat Broadcasting. Innehaft ett flertal olika ledande befattningar inom Modern Times Group MTG AB. Tidigare även styrelseledamot i Metro.
Aktieinnehav*: 1 500

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och bolagsledningen.

Eva Lindqvist

Styrelseledamot sedan 2014
Civilingenjör teknisk fysik, MBA
Född: 1958
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i SWECO AB (publ), Mr Green & Co AB, Kährs Holding AB (publ), Tarsier Studios AB, Bodycote plc och Keller Group plc. Invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Tidigare befattningar: Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB (publ), Alimak Group AB (publ) och Caverion Oy. Senior Vice President för TeliaSoneras mobilverksamhet, VD för TeliaSonera International Carrier och ledande befattningar inom Ericsson.
Aktieinnehav*: 570

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och bolagsledningen.

Anders Nilsson

Styrelseledamot sedan 2014
VD i Com Hem sedan 2014
Juridikstudier
Född: 1967
Övriga uppdrag: Inga
Tidigare befattningar: Executive Vice President för handel och tjänster i Millicom, 20 år inom MTG-koncernen bland annat Executive Vice President för Central European Broadcasting, COO för MTG och VD för MTG Sweden.
Aktieinnehav*: 212 877

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

 

Arbetstagarrepresentanter

Marianne Bohlin

Ordinarie arbetstagarrepresentant sedan 2013
Född: 1958
Aktieinnehav*: 200

Åsa Borgman

Suppleant arbetstagarrepresentant sedan 2014
Född: 1970
Aktieinnehav*: –

Tomas Kadura

Ordinarie arbetstagarrepresentant sedan 2014, suppleant 2013–2014
Född: 1963
Aktieinnehav*: 484

Signe Olofsson

Suppleant arbetstagarrepresentant sedan 2017
Född: 1987
Aktieinnehav*: –

 

Styrelsens sekreterare

Christina Källenfors

Styrelsens sekreterare sedan 2014
Chefsjurist i Com Hem sedan 2014
Född: 1966
Aktieinnehav*:  7 882

 

* Eget och närståendes innehav av aktier och andra finansiella instrument per den 30 september 2018.