Ersättning till styrelseledamöter och styrelsens utskott

Följande arvoden beslutades av årsstämman 2017 att utgå till styrelsen och styrelsens utskott:  

Styrelsens ordförande: 1 814 000 SEK (oförändrat).

Övriga styrelseledamöter som valts av bolagsstämman och som inte uppbär lön av Com Hem: 360 000 SEK (350 000).

Ersättningsutskottet

Ordförande: 105 000 SEK (85 000)

Övriga ledamöter i utskottet som inte uppbär lön från Com Hem: 60 000 SEK (oförändrat)

Revisionskommittén

Ordförande: 130 000 SEK (110 000)

Övriga ledamöter i utskottet som inte uppbär lön från Com Hem: 80 000 SEK (oförändrat).