Finansiering pressmeddelanden

Com Hems finansiering ligger i det helägda dotterbolaget Com Hem Sweden AB (tidigare Norcell Sweden Holding 3 AB), här finner du finansiella pressmeddelanden från detta bolag.

Pressmeddelanden för Com Hem Holding AB (publ) finns tillgängliga här.

December 2014

November 2014

Oktober 2014