Finansiering pressmeddelanden

Com Hems finansiering ligger i det helägda dotterbolaget Com Hem Sweden AB (tidigare Norcell Sweden Holding 3 AB), här finner du finansiella pressmeddelanden från detta bolag.

Pressmeddelanden för Com Hem Holding AB (publ) finns tillgängliga här.

November 2018

Juli 2018

Januari 2018

November 2016

September 2016

Juni 2016

Mars 2016

November 2015

Oktober 2015

September 2015

December 2014

November 2014

Oktober 2014