Extra bolagsstämma 2018

21 september, 2018

Aktieägarna i Com Hem Holding AB (publ), org. nr 556858-6613, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 september 2018 kl. 13.00 på Fleminggatan 18 i Stockholm.

Inregistrering till stämman börjar kl. 12.30.