Integritetspolicy och cookies

Integritetspolicy

Nedan beskriver vi hur vi samlar in, använder och på annat sätt behandlar den information, inklusive personuppgifter, som du förser oss med, och som genereras, i samband med ingåendet av avtal och när du använder våra tjänster och produkter. Com Hem AB, org.nr 556181-8724, ansvarar för den personuppgiftsbehandling som utförs.

Information som behandlas

Vi behandlar normalt sett följande information om dig:

 • Namn, adress, e-post, telefonnummer, betalningsinformation och tjänsteinformation,
 • Information om din användning av våra och andra parters onlinetjänster som samlas in genom s.k. cookies på din utrustning,
 • Information om din användning av våra tjänster, inklusive samtalsinformation, användarhistorik, visningshistorik, interaktiv information och fakturering,
 • Annan information som vi från tid till annan samlar in i syfte att tillhandahålla bättre produkter och tjänster, exempelvis kan vi då och då be dig att fylla i ett frågeformulär.

För vår TiVo-tjänst behandlar vi även information om exempelvis:

 • Vilka typer av program du tittar på,
 • Hur du använder tjänsten, t.ex. om du pausar eller spolar i programmen,
 • Om du sparar program för att se på dem vid ett senare tillfälle,
 • Om du brukar hoppa över reklamavbrott,
 • Om du tittar på program on-demand,
 • Dina köppreferenser, exempelvis om du brukar besvara reklam eller utnyttja specialerbjudanden.

Vi inhämtar även kompletterande information om dig från privata och offentliga register.

Ändamål med behandlingen

Den information om dig som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlar vi i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) och för följande ändamål:

 • För att kunna fullfölja ingångna avtal med dig om leverans av tjänster och produkter samt för administrering och fakturering av dessa,
 • För att fullgöra våra förpliktelser enligt lag,
 • För att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och erbjudanden,
 • För att tillhandahålla serviceinformation och uppdateringar,
 • För att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra onlinetjänster,
 • För att anpassa din upplevelse av TiVo-tjänsten, exempelvis rekommendera program som du kan tycka om och anpassa eventuell marknadsföring i tjänsten utifrån dina intressen,
 • För att administrera och genomföra tävlingar,
 • För att leverera direktmarknadsföring,
 • För att genomföra marknads- och kundanalyser,
 • För att förhindra användning som är olaglig eller på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten,
 • För att behandla information om var du befinner dig för att kunna använda en positioneringstjänst (gäller telefonitjänsten och mobilt bredband),
 • För att fastställa var du befinner dig om polis eller räddningstjänst behöver denna information, t.ex. för att kunna undsätta dig i en nödsituation (gäller telefonitjänsten och mobilt bredband),
 • För att utlämnas till närstående bolag och samarbetspartners som underlag för nummerupplysning till utomstående, om du inte har begärt hemligt nummer. Vid nummerupplysning kan uppgifter publiceras på internet (gäller telefonitjänsten och mobilt bredband).

Utlämnande av information

Under följande omständigheter kan vi komma att dela med oss av information om dig:

 • Till anställda, underleverantörer samt andra bolag som Com Hem samarbetar med i syfte att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter.
 • Till bolag inom vår koncern samt till bolag som vi samarbetar med i syfte att tillhandahålla erbjudanden och annan marknadsföring kring produkter och tjänster som kan intressera dig.

Vi kan även komma att använda och dela med oss av sammanställd information och statistik i syfte att övervaka våra tjänster och hjälpa oss att utveckla tjänster och marknadsföring. Sådan sammanställd information innehåller inte information som kan användas för att identifiera någon individ.

Informationen skyddas

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Cookies

En cookie är en textfil som sparas ned till din dator. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Cookies används till att ge en besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies: Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Sådana används bara under den tid du surfar på sidan.

Cookies används för att kunna underlätta för dig när du handlar på Internet och använder t.ex. varukorgen och inloggning. Ett exempel är att om du har lagt saker i varukorgen, kommer de att ligga där ända tills du lämnar sidan, de kommer inte att finnas kvar nästa gång du kommer in på sidan.

På sidan används också cookies för att vi skall kunna föra statistik över vad som beställs och hur mycket webben används i sin helhet.

Utdrag

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett s.k. registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Begäran ska skickas till:
Com Hem AB
Kundrelationer
Box 43
871 21 Härnösand

Du kan även begära att personuppgifter, som är felaktiga, ofullständiga eller inte behandlas i enlighet med PUL rättas, blockeras eller raderas genom att kontakta vår Kundservice.

Spärr mot marknadsföring

Om du inte vill ta emot marknadsföring från oss eller bolag som vi samarbetar med kan du skriftligen anmäla detta till oss. Anmälan ska skickas till:
Com Hem AB
Kundrelationer
Box 43
871 21 Härnösand