Com-Hem-Investors

Investerare

Vår ambition är att förse våra investerare, aktieägare och andra intressenter löpande med relevant information om Com Hems utveckling och möjligheter.

Finansiella nyheter

Sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem är slutförd

5 november, 2018
Stockholm – Bolagsverket har idag registrerat sammanslagningen mellan Tele2 AB (publ) (”Tele2”) (Nasd...

Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Tele2 och Com Hem Holding

2 november, 2018
Bolagsverket har idag lämnat tillstånd till Tele2 AB (publ) (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och T...

Com Hem offentliggör föreslagen inlösen av samtliga Senior Notes

1 november, 2018
Com Hem Holding AB (publ) har godkänt att dess dotterbolag Com Hem Sweden AB (publ) (”Emittenten”) löse...