Com-Hem-Investors

Investerare

Vår ambition är att förse våra investerare, aktieägare och andra intressenter löpande med relevant information om Com Hems utveckling och möjligheter.

Finansiella nyheter

Com Hem publicerar omreviderade finansiella rapporter inför fusionen med Tele2

11 juli, 2018
En omrevision av Com Hem Holdings finansiella rapporter, avsedda att inkluderas i fusionsdokumenten som...

Com Hem rapporterar resultatet för det andra kvartalet 2018

11 juli, 2018
Sammanfattning av det andra kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 1,1% till 1 815 MSEK för koncernen. Co...

Inbjudan till presentation av Com Hems delårsrapport den 11 Juli

2 juli, 2018
Com Hem publicerar resultatet för det andra kvartalet 2018 onsdagen den 11 juli omkring kl. 07.30 CET. ...