Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 56 349 0,0% 0,0% 1 778 59,5%
101 - 200 74 478 0,0% 0,0% 423 14,2%
201 - 300 40 807 0,0% 0,0% 150 5,0%
301 - 400 37 432 0,0% 0,0% 99 3,3%
401 - 500 54 030 0,0% 0,0% 111 3,7%
501 - 1 000 143 736 0,1% 0,1% 169 5,7%
1 001 - 2 000 112 657 0,1% 0,1% 68 2,3%
2 001 - 5 000 158 537 0,1% 0,1% 50 1,7%
5 001 - 10 000 197 023 0,1% 0,1% 26 0,9%
10 001 - 20 000 244 041 0,1% 0,1% 17 0,6%
20 001 - 50 000 852 993 0,5% 0,5% 23 0,8%
50 001 - 100 000 1 003 794 0,6% 0,6% 14 0,5%
100 001 - 500 000 6 768 938 3,8% 3,8% 27 0,9%
500 001 - 1 000 000 7 856 264 4,4% 4,4% 11 0,4%
1 000 001 - 5 000 000 34 259 584 19,3% 19,3% 16 0,5%
5 000 001 - 10 000 000 9 679 871 5,3% 5,3% 1 0,0%
10 000 001 - 77 985 971 43,9% 43,9% 4 0,1%
Anonymt ägande 37 944 309 21,5% 21,5%    
Totalt 177 470 814 100,0% 100,0% 2 987 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.