Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
USA 51 463 296 29,0% 29,0% 48 1,6%
Sverige 40 074 062 22,6% 22,6% 2 840 95,1%
Storbritannien 17 826 523 9,9% 9,9% 17 0,6%
Norge 11 221 300 6,3% 6,3% 6 0,2%
Frankrike 6 258 828 3,5% 3,5% 8 0,3%
Övriga 12 682 496 7,1% 7,1% 68 2,3%
Anonymt ägande 37 944 309 21,5% 21,5%    
Totalt 177 470 814 100,0% 100,0% 2 987 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.