# Ägare COMH Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kinnevik 33 911 671 19,2% 19,2% 2018-09-30
2 MFS Investment Management 17 738 286 10,0% 10,0% 2018-07-31
3 Capital Group 14 281 000 8,1% 8,1% 2018-07-31
4 Norges Bank 11 221 014 6,3% 6,3% -0,2% 2018-09-30
5 Adelphi Capital LLP 7 445 947 4,2% 4,2% 2018-07-31
6 Vanguard 4 485 263 2,5% 2,5% -0,2% 2018-08-31
7 Tower House Partners LLP 4 188 935 2,4% 2,4% 0,4% 2018-09-14
8 BNP Paribas Asset Management 3 023 339 1,7% 1,7% -0,7% 2018-09-30
9 Syquant Capital SAS 2 785 080 1,6% 1,6% 2018-07-31
10 DJE Kapital AG 2 698 840 1,5% 1,5% 0,3% 2018-09-30
11 Lansdowne Partners (UK) LLP 2 280 697 1,3% 1,3% 2018-07-31
12 AQR Capital Management 2 244 249 1,3% 1,3% 0,1% 2018-09-14
13 Oddo BHF Asset Management SAS 2 077 457 1,2% 1,2% 2018-07-31
14 BlackRock 1 748 874 1,0% 1,0% -0,2% 2018-10-09
15 Kuwait Investment Authority 1 726 231 1,0% 1,0% 2018-09-30
Total top 15 111 856 883 63,3% 63,3% -0,5%  
Övriga 65 613 931 36,7% 36,7%  
Totalt 177 470 814 100,0% 100,0%  
Aktier ägda av Com Hem Holding 642 604 0,4% 0,4%    
             
Källa: CMi2i and Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.