Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Fondbolag 84 231 467 47,3% 47,3% 81 2,7%
 - Svenska 2 605 975 1,5% 1,5% 8 0,3%
 - Utländska 81 625 492 45,9% 45,9% 73 2,4%
Investment & Kapitalförvaltning 33 938 811 19,1% 19,1% 3 0,1%
 - Svenska 33 913 511 19,1% 19,1% 2 0,1%
 - Utländska 25 300 0,0% 0,0% 1 0,0%
Stat, Kommun & Landsting 13 908 716 7,8% 7,8% 9 0,3%
 - Svenska 40 417 0,0% 0,0% 1 0,0%
 - Utländska 13 868 299 7,8% 7,8% 8 0,3%
Pension & Försäkring 4 973 361 2,8% 2,8% 28 0,9%
 - Svenska 1 111 881 0,6% 0,6% 7 0,2%
 - Utländska 3 861 480 2,2% 2,2% 21 0,7%
Svenska Privatpersoner 1 153 248 0,6% 0,6% 2 761 92,4%
Övriga 994 632 0,6% 0,6% 99 3,3%
 - Svenska 922 760 0,5% 0,5% 55 1,8%
 - Utländska 71 872 0,0% 0,0% 44 1,5%
Stiftelse 326 270 0,2% 0,2% 6 0,2%
 - Svenska 326 270 0,2% 0,2% 6 0,2%
Anonymt ägande 37 944 309 21,5% 21,5%    
Totalt 177 470 814 100,0% 100,0% 2 987 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.